Glasfusing

Tekniken ”glasfusing”, även kallad laminering av oblåst glas, innebär att glasbitar smälts samman vid hög temperatur i en speciell ugn. Jag kombinerar glas med metaller och olika kemiska föreningar till smycken och det färdiga resultatet blir facinerande. Varje smycke är unikt och beroende på hur mycket ljus som släpps genom glaset, skiftar det i alla regnbågens färger.

Historiskt brändes glas med denna teknik redan 2000 år f Kr. Egyptier och Romare var mest avancerade och deras arbeten kan ses på bl a. Corning Museum, New York. Från 500-talet fram till början av 1900-talet finns endast ett fåtal glasobjekt bevarade. Glasblåsningstekniken utvecklade i Europa under renässansen och glasfusing blev nästan bortglömt. Först på 1940-talet började konstnärer i USA åter arbeta med att smälta samman oblåst glas, och många glaskonstnärer över hela världen arbetar med denna teknik idag.